Photo
Photo Set
Photo Set

Sergeant Rita Vrataski (Emily Blunt) - The Edge of Tomorrow

(via roddaxios)

Source: pumpkinanders
Photo

Modern staircase setup (Taken with Cinemagram)

Photo

#mariynteso @marilynteso (Taken with Cinemagram)

Photo

Funny (Taken with Cinemagram)

Photo

Lol (Taken with Cinemagram)

Photo

L (Taken with Cinemagram)

Photo

Lolz (Taken with Cinemagram)

Photo

Come at me bro